commembra en la giuria

Roland Hochstrasser

«Dapi l'onn 2017 persequitesch jau cun grond interess las activitads da l'Osservatorio culturale del Cantone Ticino: Grazia a questa experientscha hai jau chapì la valurisaziun immensa e sutvalitada che resulta tras las relaziuns e tras spazis d'interacziun.

Il project chapitala culturala svizra sviluppa questa dinamica sin plaun naziunal: Perquai sun jau persvas che l'iniziativa na vegn betg mo ad avair success, mabain ch'ella vegn ad esser in model da lavur per autras ideas e propostas che vegnan a nascher sin plaun naziunal.» *

 

L'onn 2020 è el daventà manader da l'uffizi d'analisa e da patrimoni cultural digital; ultra da quai è el vegnì nominà en il cussegl da fundaziun dal Center biologia Alpina e da la fundaziun Switch.

 

 

*translatà dal franzos