Tes engaschament quinta

L’assunziun Chapitala Culturale Svizra vegn sustegnida da differents partenaris dals secturs cultura, economia e scienza.

L’agir cuminaivel procura per colliaziuns. Grazia fitg per Voss engaschament.