Tes engaschament quinta

La lavur cumina stgaffescha lioms.

L’assunziun Chapitala Culturale Svizra vegn sustegnida da differents partenaris dals secturs cultura, economia e scienza.

Nus duvrain Voss sustegn.

Vulais Vus ans sustegnair sco uniun e procurar che l'idea d'ina chapitala culturala svizra vivia vinavant? Saja quai sustegn finanzial u agid per crear raits – n'ans contactai betg gugent per in curt discurs. Nus ans allegrain d'As emprender d'enconuscher.

Grazia fitg per Voss engaschament.